Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Lease Visie BV. Hoewel Lease Visie BV haar uiterste best doet om alle informatie zo correct mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen en/of fouten. De informatie is bedoeld als algemene informatie, en niet ter vervanging van persoonlijk advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn daarom voor eigen rekening en risico.

Alle beelden en teksten zijn eigendom van Lease Visie BV. Niets van deze website mag worden gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lease Visie BV. Lease Visie BV kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website of de disclaimer.

Wilt u persoonlijk advies?
Bel dan direct en vrijblijvend 088 - 28 28 400

Neem contact op